Samen werken aan een gegarandeerde resultaatverbetering !

BrightResults is opgezet als een collectief van zelfstandige consultants, adviseurs, coaches, trainers en specialisten gericht op het verbeteren van resultaat.
Afhankelijk van de werkelijke behoefte van onze relaties, worden één of meerdere associates, allen met een ruime ervaring, geïntroduceerd.
Door de resultaatgerichte aanpak wordt er op uiterst professionele wijze invulling gegeven aan de noodzakelijke verbeteringen. Of het nu gaat om o.a. persoonlijke ontwikkeling, betere sales-performance, het realiseren van aansprekende teamprestaties of het vergroten van het beoogde (bedrijfs)resultaat.
Wij zorgen voor een optimaal, meetbaar en harmonieuze verbetering van het eindresultaat dat daadwerkelijk voor een langere periode wordt geborgd.
Hierover maken we vooraf concrete afspraken met heldere inspanningsverplichtingen en een duidelijk te behalen eindresultaat.
Dat is volgens ons de basis om succesvol samen te werken en gezamenlijk klinkende resultaatverbeteringen te behalen en te borgen.


NIEUWE WERKWIJZE • NIEUWE WERKWIJZE • NIEUWE WERKWIJZE

Wij bieden onze trainingen gecombineerd met de persoonlijke coachingstrajecten ook aan in abonnementsvorm.
Hierdoor wordt resultaat voor de lange termijn geborgd en is de inzet van specialisten absoluut betaalbaar.


STERK STUREN OP GEZAMENLIJK RESULTAAT MET "PAY LESS" AFSPRAAK

Vooraf spreken gezamenlijk heldere en goed meetbare doelen af voor de korte en langere termijn.
Als wij er niet in slagen de gestelde doelstellingen te behalen, wordt een deel van de investeringkosten terugbetaald.
Zo worden wij deelgenoot van onze inzet en optimaal betrokken bij het gehele verbeteringstraject dat we samen zijn aangegaan.

De naam zegt het al ....

De letterlijke vertaling van Bright is :
briljant lumineus pienter slim scherp doordringend schitterend glanzend fel 
bemoedigend hartversterkend hoopgevend opbeurend helder lichtend 
troostend hoopvol opwekkend aardig lief voorkomend vriendelijk

Gecombineerd met daadwerkelijke Resultaten.

Laat je verrassen ....

Het gaat ons niet om snel resultaat te behalen maar om een positief effect op de langere termijn te realiseren. Waarbij in alle trajecten Klantbetekenis de essentie vormt. Echt van waarde zijn voor jezelf, je klant, je collega, je bedrijf, je partner, etc. Met passie en ambitie. Authentiek dus zonder trucjes. Daar gaan we voor.

Dan kunnen we gezamenlijk een duurzaam resultaat realiseren en borgen.

BrightResults omvat 6 hoofdactiviteiten. 

Samen betere resultaten behalen is onze
ultieme ambitie. Omdat we dat leuk vinden en er goed in zijn. Of het nu gaat om het verbeteren van de financiële resultaten, het functioneren van het team, het optimaliseren van klantrelaties of het succesvol integreren van bedrijfsculturen, samen gaan we voor duurzaamheid door borging en resultaat.

meer informatie

Ons uitgangspunt is actief te helpen bij het verbeteren van de dagelijkse werkzaamheden door actieve coaching en het geven van advies waar je wat aan hebt. Dit doen we mede aan de hand van bewezen methodieken zoals QRM, Lean, Quinn, Belbin en Srum. Hierdoor realiseren we direct meetbare resultaten. 
We zijn ook actief als FinancieeProfessional.

meer informatie

Er is veel ervaring binnen ons team met het
geven van uiteenlopende kennis- en vaardigheden-trainingen in de financiële sector en daarbuiten. Met name het ontwikkelen en geven van specifieke product- en kennistrainingen, gecombineerd met noodzakelijke vaardigheden, zijn ons op het lijf geschreven. Trainen wordt weer leuk en geen verplicht nummer.

meer informatie

Wij helpen ondernemers bij het weer actief gaan ondernemen door kansen te blijven zien, stimuleren waar ze goed in zijn en ondersteunen bij het nemen van uiterst belangrijke beslissingen. Door onze kennis en ervaring op divers gebied, onstaat er een prettige commerciële synergy.  Door onze  ondersteuning staat de ondernemer er niet meer alleen voor.

meer informatie

Naar ons idee gaat het bij verkoop om het creëren van klantbetekenis. Een klantrelatie kan pas worden opgebouwd als er sprake is van wederzijds vertrouwen, authenticiteit, ambitie en voordeel. Gecombineerd met de bekende gespreksonderdelen geven wij een nieuwe invulling aan het bedrijven van verkoop. En vervolgens kunnen wij het team actief ondersteunen in de praktijk.

meer informatie

Succesvolle bedrijven hebben een missie, een visie en een duidelijke identiteit. De marketingactiviteiten dienen hierop éénduidig afgestemd te zijn. Voor nieuwe ideeën en initiatieven geldt hetzelfde. Wij ondersteunen bij het formuleren en bewaken van de uitgangspunten. Vervolgens helpen we bij het bedenken van passende resultaatverhogende verkoopconcepten.

meer informatie

Laat je ook inspireren door onze resultaatgerichte aanpak waarbij wij samen zorgen voor een optimaal, meetbaar, harmonieuze en betekenisvolle verbetering.

Ons team

Ons team is sterk in ontwikkeling.
Naast de vaste ResultaatVerbeteraars doen wij in de meeste situaties ook een beroep op aangesloten specialisten. Hierdoor kunnen we, in het belang van onze duurzame klantrelatie, altijd de juiste man/vrouw voor de specifieke uitdaging inzetten. En veelal nemen we echt als team een opdracht aan zodat wij een brede aanpak kunnen garanderen met maximaal resultaat.

De ResultaatVerbetaars

Samenwerken ?

Wil je ook onderdeel uitmaken van ons resultaatgerichte team ?

Neem dan direct contact met ons op.

Kom tot resultaat !

Wacht niet langer met het boeken van het broodnodige resultaat. Hoe langer je wacht met het inzetten van professionals, des te moeilijker het wordt om de gewenste ommezwaai en verbetering te realiseren. Door onze authentieke ambities, kunnen we direct duurzame veranderingen realiseren.
Onderneem nu actie en maak een vrijblijvende afspraak voor een nadere kennismaking.

Ja, ik wil graag nader kennismaken.