Samen betere resultaten behalen is onze ultieme ambitie.

Laat je verrassen door onze praktische aanpak. Een aanpak die gericht is op het daadwerkelijk realiseren van klinkende resultaten die direct al zichtbaar en merkbaar zullen zijn,
Maar ook worden geborgd om gedurende langere periode effectief te zijn. Alles gericht op het beter laten draaien van het bedrijf, de organisatie of de instelling.
Het beter laten functioneren van het team als geheel en de individule teamleden afzonderlijk, vormt veelal ons uitgangspunt. Want als het team lekker draait en goed functioneert,
dan is dat direct merkbaar. De sfeer wordt sterk verbeterd en relaties, patiënten en/of collega's voelen zich beter gehoord en gewaardeerd. Zo komt de onderlinge verstandhouding op een hoger niveau, wordt meer intens en krijgt weer echt betekenis. Dat geeft iedereen weer energie en uiteindelijk vertaalt zich dat in betere onderlinge verstandhoudingen.
Dit verbetert de effectiviteit, de sfeer, de omzet en dus uiteindelijk de winstgevendheid.
Tijdens ons eerste kennismakingsgesprek lichten we graag toe wat we allemaal kunnen betekenen.


NIEUWE WERKWIJZE • NIEUWE WERKWIJZE • NIEUWE WERKWIJZE

Wij bieden onze trainingen gecombineerd met de persoonlijke coachingstrajecten ook aan in abonnementsvorm.
Hierdoor wordt resultaat voor de lange termijn geborgd en is de inzet van specialisten absoluut betaalbaar.


STERK STUREN OP GEZAMENLIJK RESULTAAT MET "PAY LESS" AFSPRAAK

Vooraf spreken gezamenlijk heldere en goed meetbare doelen af voor de korte en langere termijn.
Als wij er niet in slagen de gestelde doelstellingen te behalen, wordt een deel van de investeringkosten terugbetaald.
Zo worden wij deelgenoot van onze inzet en optimaal betrokken bij het gehele verbeteringstraject dat we samen zijn aangegaan.

Teambuilding 

Door intensieve begeleiding bouwen we weer een actief, ondernemend en goed op elkaar afgestemd team. Waarbij goede sfeer essentieel is. Het gehele team moet het weer gaan doen! Die moet er weer vertrouwen en plezier in krijgen.
En daar zorgen wij gegarandeerd voor.

Financiën

Wij zorgen voor een hoger rendement door het optimaliseren van diverse (productie)processen o.a. volgens de QRM-methode. Ook verbeteren wij de jaarcijfers en realiseren een hoger bedrijfsresultaat door omzetverhoging en kostenreductie.
Wij zorgen voor een gezonde basis.

Coaching

Bij het daadwerkelijk realiseren van langdurige resultaatverbeteringen, gaat het meestal niet om een éénmalige actie waarna het goed komt. De ommezwaai moet beklijven en worden geborgd. Dit doen wij door het intensief coachen van alle betrokkenen gedurende een afgesproken termijn.

Organisatie

Veelal is het nodig dat er wijzigingen worden doorgevoerd in de huidige organsiatiestructuur om de gewenste en uiteindelijk vaak noodzakelijke verbeteringen te kunnen garanderen. Wij zorgen er voor dat alle belanghebbende de veranderingen helder inzien, omarmen en gaan uitvoeren.

Samenvoeging

Waarschijnlijk de grootste en leukste uitdaging die ons echt op het lijf geschreven is. Het succesvol samenvoegen van bedrijven en/of instellingen. Dit zijn complexe processen die vanaf het prille begin optimaal begeleid moeten worden door externe specialisten.
Wij realiseren de doelstellingen van samengaan.

Duurzaam

Al onze activiteiten zijn er op gericht om voor een langere termijn het voorgenomen resultaat te verbeteren. Om dit te borgen is een begeleiding gedurende een langere periode van groot belang. Bij ons dus geen hit-and-run actie maar een intensieve begeleiding voor duurzaam resultaat. 

Diverse methodieken en werkwijzen

Onze specialisten gebruiken o.a. de volgende methodieken : QRM  •  LifeCoherence  •  SalesvanuitjeHart  •  Scrum  •  Lean  •  Belbin  •  Quinn  •  BusinessCoherence

Laat je ook inspireren door onze resultaatgerichte aanpak waarbij wij samen zorgen voor een optimaal, meetbaar, harmonieuze en betekenisvolle verbetering.

Ons team

Ons team is sterk in ontwikkeling. Naast de vaste ResultaatVerbeteraars doen wij in de meeste situaties ook een beroep op aangesloten specialisten.

De ResultaatVerbeteraars

Kom tot resultaat !

Wacht niet langer met het boeken van resultaat.
Door onze authentieke ambities, kunnen we direct duurzame veranderingen te realiseren. 

Ja, ik wil graag nader kennismaken.